AlgemeenOns bureau heeft thans 16 medewerkers, welke de volgende functies vervullen:
-          1 directeur/adviseur
-          2 administratieve medewerkers
-          1 hoofdconstruc­teur
-          5 constructeurs
-          1 hoofd tekenkamer/eerste tekenaar
-          2 tekenaar/constructeurs
-          4 tekenaars
Het opleidingsniveau van onze technici varieert van T.U., H.B.O. tot M.B.O.
 
Dit zijn deskundige, ervaren en enthousiaste medewer­kers die met veel kennis van het bouwen dagelijks constructies adviseren, berekenen en tekenen. Door de zogenaamde "platte organisatie" wordt snel en efficiënt op de opdrachten ingespeeld.
 
De constructeurs zijn goed op de hoogte welke problemen zich in de bouw voordoen ten aanzien van akoestiek en bouwfysica en houden hier terdege rekening mee met hun oplossingen. Tezamen met de architect, medeadviseurs en soms de aannemer maakt de constructeur voor de opdrachtgever een goed uitgekiend plan!