BIM


  
Jansen Wesselink heeft circa zes jaar ervaring in de projectuitwerking door middel van BIM (Building Information Modelling). Door het project uit te werken in het 3D-tekensysteem als BIM-model wordt de onderlinge afstemming verbeterd en het risico op faalkosten verkleind.  
 
Het is mogelijk hoeveelheden te genereren ten behoeve van calculatie (NBD of Stabucodering), conflictsituaties (clashes) tijdig te onderkennen, de planning eraan te koppelen en daardoor de faalkosten als de uitvoeringstijd te reduceren. Aangezien op eenvoudige wijze gevelaanzichten en (extra) gebouwdoorsneden kunnen worden gegenereerd, wordt extra informatie verstrekt. Uit het door meerdere disciplines uitgewerkte en samengevoegde model kunnen voor de engineering van bijvoorbeeld prefab beton, kalkzandsteen e.d. de overzichten worden gegenereerd.  
 
In de uitvoeringsfase is het mogelijk ook de onderaannemers het tekenwerk uit te laten voeren in 3D en door middel van het samenstellen van ifc-bestanden zo de produktietekeningen in het model te verwerken. Het model bevat dan tevens de revisietekeningen.  
Jansen Wesselink heeft twee systemen voor het modelleren in 3D, namelijk Revit en Tekla. 


Het grootste deel van de huidige projecten, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, wordt uitgevoerd in 3D/BIM waarvan we hieronder enkele projecten vermelden:   

  • Woningbouwprojecten in Gorredijk Assen en Leeuwarden
  • Nieuwbouw supermarkt te Veendam 
  • Nieuwbouw school te Opende
  • Nieuwbouw school op Vlieland
  • Nieuwbouw hotel te Hoogkerk