Organisatie


Ons bureau heeft een platte organisatie waardoor de advisering snel en slagvaardig plaatsvindt. 

Om een technisch, economisch en financieel optimale constructieopzet te ontwerpen, is naast specifieke constructieve kennis ook algemene kennis met betrekking tot installaties, duurzaam bouwen, onderhoud, bouwfysica, brandwerendheid, uitvoering, kosten, akoestiek e.d. noodzakelijk. Deze kennis is in ons ingenieursbureau ruimschoots aanwezig, waardoor ook optimaal in een integraal ontwerpteam geparticipeerd kan worden.